Kompanija Bivoda

Bujanovačka kotlina je na krajnjem jugu Srbije, ograničena sa juga Rujan planinom (969 mnv), na jugo-zapadu severoistočnim padinama Skopske Crne Gore (Karadak), na severu i severozapadu planinom Krstilovicom, dok je prema severoistoku i istoku povezana sa Vranjskom kotlinom. Prosečna nadmorska visina kotline je 400 m.

Pojava mineralne i termomineralne vode u Bujanovačkoj kotlini pobuđuje interesovanje šire javnosti od pre tridesetak godina, premda su lekovita dejstva ovih voda bila poznata još u tursko doba, iz koga je poznata tzv. Karaman Banja (Crno Blato). Do 1966. godine u današnjoj Bujanovačkoj Banji postojao je jedan manji bazen korišćen u terapeutske svrhe. Permanentna istraživanja mineralnih i termomineralnih voda Bujanovačke kotline od 1966. god. do današnjih dana dovela su do realizacije nekoliko eksploatacionih prostora.

Formiran je i urbanizovan banjski turisticki centar Bujanovačka Banja na 2,5 km od Bujanovca i 13 km od Vranja (administrativnih centara na liniji međunarodnog putnog i železnickog pravca Beograd-Skoplje-Solun-Atina). Nadomak Bujanovačke Banje - turističkog centra, izgrađena je moderna fabrika za proizvodnju vode i bezalkoholnih napitaka "BIVODA". Sa proizvodnjom je otpočela krajem 2000. god. kao jedna od proizvodnih celina H.K.YUMCO iz Vranja. Fabrika poseduje modernu opremu svetskih proizvođača opreme za punionice vode i napitaka: Krones, BWT, Van Der Molen, kapaciteta 18000 l/sat, koja joj omogućava primenu vrhunske tehnologije flaširanja vode i bezalkoholnih napitaka.

0
0
0

Kompanija BiVoda je dobitnik velikog broja priznanja za kvalitet i međunarodno priznatih sertifikata.